Piraattipuolue ja muut vaihtoehtopuolueet


Piraattipuolue perustettiin vuonna 2008 vastustamaan immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeuksia ja patentteja. He vastustavat myös kansalaisvapauksien kuten sananvapauden ja yksilönvapauksien rajoittamista. Piraattipuolue merkittiin puoluerekisteriin ensimmäisen kerran vuonna 2009 mutta vuonna 2015 se poistettiin rekisteristä, sillä piraatit olivat jääneet ilman eduskuntapaikkaa kahtena peräkkäisenä vaalina. He pääsivät kuitenkin takaisin rekisteriin vuonna 2016. Puolue sai vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 0,85 % äänistä. Vuoden 2017 kuntavaaleissa puolueen kannatus oli 0,4 % luokkaa ja puolue sai silloin kaksi valtuustopaikkaa: puolueen varapuheenjohtajat Petrus Pennanen Helsingissä ja Arto Lampila Jyväskylässä. Puolueen puheenjohtajana toimii vuodesta 2016 eteenpäin Jonna Purojärvi. Piraattipuolueella on myös nuorisotoimintaa. Heidän nuorisopuolueensa Piraattinuoret perustettiin vuonna 2009 tavoitteenaan luoda aktiivisia kansalaisia ja olla poliittisesti kiinnostuneiden nuorten kohtauspiste. Piraattipuolueen politiikka puolustaa vahvasti tiedon, ideoiden ja kulttuuriin vapaata vaihtoa, levittämistä ja jakamista. Puolue vaatii että Euroopan ja Suomen rappeutuviin kansalaisoikeuksiin alettaisiin kiinnittää enemmän huomiota. Yksityisyyden suojan pitäisi Piraattipuolueen mukaan sisältää niin arkielämän kuin internetin ja kirjesalaisuuden pitäisi sisältää myös internetissä käydyn viestinnän. He myös pyörittävät netissä vuodesta 2015 lähtien kiristyskirje.fi -sivustoa, joka jakaa ohjeita tekijänoikeusrikkomuksista aiheutuneiden lakitoimistojen lähettämiä uhkaussakkokirjeitä varten. Tällä hetkellä Piraattipuolueella on yli 4000 jäsentä.

Muutospuolue

Muutospuolue tai Muutos 2011 on vuonna 2009 perustettu suomalainen oikeistopuolue. Luku 2011 viittaa ensimmäisiin eduskuntavaaleihin, joihin se osallistui. Muutospuolue ajaa suoraa demokratiaa, sananvapautta ja Suomen kansalaisten etuja. Suomi tulisi säilyttää suomalaisena ja suomalaisten kulttuurin olemassaoloa tulisi vaalia. Puolueen mielestä kehitysmaiden ongelmat täytyisi ratkaista paikan päällä eikä kehitysavulla. Maahanmuuttopolitiikan pitäisi olla vastuullista ja siinä tulisi ottaa huomioon Suomen oma etu. Muutospuolue ei kannata Natoon liittymistä ja he vaativat rikoksista saatujen rangaistuksen koventamista. He haluavat myös ulos EU:sta ja eurosta ja Suomen pitäisi puolueen irtisanoutua vapaakauppasopimuksesta sekä Schengen sopimuksesta. Veroja tulisi laskea ja työllisyyttä parantaa julkisin keinoin. Maaseudun ruoantuotantoa ja hyvinvointia täytyisi edistää suomalaisten ruoantuotannon säilymisen tähden. Energiantuotannossa olisi parempi suosia kotimaisia energialähteitä. Puolueen tulevaisuuden näkemys koostuu itsenäisistä ja demokraattisista valtioista, jotka harjoittavat vapaaehtoista rauhanomaista yhteistyötä keskenään. Puolue sai kerättyä tarvittavat 5000 kannattajakorttia vuonna 2010, jonka jälkeen heidät lisättiin puoluerekisteriin. Sittemmin heidät poistettiin rekisteristä vuonna 2015 kahden edellisen eduskuntavaalien huonon menestyksen takia. Perussuomalaisista erotettu kansanedustaja James Hirvisaari liittyi muutospuolueeseen vuonna 2013 ja hänestä tuli ensimmäinen puolueen kansanedustaja. Muutospuolueen puheenjohtajana toimii Anita Saarinen. Tällä hetkellä puolue kerää kannattajakortteja päästäkseen uudestaan puoluerekisteriin.

Suomidemokraatit

Tampereella perustettu Suomidemokraatit ovat toinen oikeistopuolue, joka on lähtenyt haastamaan Perussuomalaiset. Suomidemokraatit eivät vielä ole rekisteröityneet puoluerekisteriin, vaan he keräävät kannattajakortteja. Puolueen jäsenistä kuitenkin suurin osa on entisiä perussuomalaisia. Puolueen mukaan perussuomalaiset ovat epäonnistuneet politiikassaan puolustaa Suomen etuja Euroopassa. He ovat vahvasti myös maahanmuuttoa vastaan ja etenkin elintasopakolaisuutta vastaan. Heidän tavoitteensa on suora demokratia ja he kannattavat talouspolitiikassa Viron mallia, jossa yritykset maksavat veroja vain jos tekevät voittoa. Jos rahat käytetään investointeihin, veroja ei tarvitse maksaa ollenkaan. Puolue myös ajaa muutosta maahanmuuttopolitiikkaan, jossa poistettaisiin toissijainen oikeus turvapaikkaan, jolla ei ole YK:n turvapaikkastatusta. Turvapaikkapolitiikassa tulisi myös seurata Suomen talouskehitystä. Suomidemokraatit kannattavat Suomen eroa EU:sta ja eurosta ja haluavat perustaa Suomeen puolueettoman perustuslakituomioistuimen, jotta epäsopiviin ehdotuksiin voitaisiin puuttua ennakkoon. Suomidemokraatit ja Muutos 2011 suunnittelivat vuonna 2015 fuusiota mutta se kariutui viime metreillä. Puolueen puheenjohtajana toimii Olavi Mäenpää ja varapuheenjohtajana Matti Järviharju. Mäenpäällä on useita tuomioita kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, kunnianloukkauksesta ja vaaliasiakirjojen väärentämisestä. Suomidemokraatit yrittivät päästä kunnallisvaaleihin vuonna 2017, mutteivät saaneet tarpeeksi kannattajakortteja kerättyä. Puolueen seuraava tavoitte on vuoden 2019 eduskuntavaalit.